Menu

Retourneren

Download Formulier Herroeping

De gekochte artikelen kunnen 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Dogbite vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Dogbite in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Als Dogbite aanbiedt het product zelf op te halen, mogen we wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Dogbite gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Na de bedenktijd van 14 dagen is het niet meer mogelijk om producten te retourneren tenzij het een garantiekwestie betreft. Wanneer u een product wilt retourneren vult u dan het retourformulier in en stuur dit samen met het product naar:
Dogbite b.v.
Ruwerstraat 3
7481 KV Haaksbergen
Nederland